Holistic Lifestyle står för ett liv i helhet där kreativiteten står i centrum.

Jag arbetar för att ge människor möjlighet att uppleva, se och hela sig själva och ser dig och mig som människor i ett större perspektiv där våra enskilda val gör skillnad. 

Mina största inspirationskällor är Caroline Myss, Vianna Stible, Kenneth Wide, Lena Herö och alla fantastiska människor som jag förunnats relationer med genom livet.

Bilterapi
Bilterapin lägger fokus på den kreativa processen och det kreativa arbetet vid det terapeutiska mötet.
Bilden är det bärande och samtalet ges möjlighet att vara mer fritt.
Varje möte är 1,5 timmar och allt material finns på plats.

sms 0735-99 77 39 för tidsbokning eller frågor

Frigörande måleri
Frigörande måleri har jag företrädesvis i grupp och den är mer undersökande.
Även här ges du möjlighet till personlig utveckling och tyngdpunkten ligger på den kreativa processen,
men det är inte lika fokuserat på terapisituation.

afa'grje'gggggggggggggggggggggg